Kontorslokaler i Lund

I Lund finns stort utbud av kontorslokaler för olika typer av verksamhet. Lund är förknippat med internationellt högklassig forskning och innovativ industri samt skola, högre utbildning och olika former av vård. Många lokaler i Lund har en koppling till de verksamheter som finns inom Lunds Universitet och forskningsanläggningarna Max IV och ESS samt Ideon Science Park. Flera internationella företag finns representerade i Lund så som till exempel Alfa Laval, TetraPak, Axis, Sony, Ericson.

Lediga lokaler i Lund City

I Lunds centrala delar med stadskärnan kring Lund Domkyrka är fastigheterna ofta äldre och trevliga, dock ofta med mindre lokaler. Lunds stadskärna har flertalet butiker med varierad storlek och läge. Centrala Lund domineras av studenter och lokaler så som skolor eller butiker. I Lund centrum finns gott om restauranger, caféer och annan service. Flera företag vill gärna vara etablerade i Lund City men utbudet är litet på lediga kontorslokaler i kombination med goda parkeringsmöjligheter och modern planlösning. Butikslokaler som är mest attraktiva finns längs Klostergatan, Lilla Fiskaregatan och Stora Södergatan.

Hitta lediga lokaler lager, handel utanför Lund centrum

I Lund finns Gastelyckans industriområde nära motorvägen till Malmö och norrut. Detta område är ett populärt område för mindre bygg- och industriföretag. På Gastelyckan finns lediga kontorslokaler, lediga handelslokaler samt andra verksamheter.

På västra Lund finns Gunnesbo industriområde och handelsområde Pilåker som kallas dagligdags för Nova Lund efter köpcentrat. Detta område dominerar externhandeln i Lund och utbudet på lediga lokaler varierar med handeln och dess utveckling. Lediga lager och industrilokaler inom Gunnesbo industriområde finns oftast möjligt att tillgå. Gunnebo är beläget i närheten av station för regiontåg, sk Pågatåg.

Lager och industrilokaler finns runt Lund på olika lägen och skick. Även närliggande kommuner så som Arlöv och Lomma fungerar också bra som alternativ för företag från Lund.

Moderna lediga kontorslokaler

Ideon Science Park är en nationellt och internationellt framgångsrik mötesplats där näringslivet samverkar med den akademiska världen. På Ideon har flera världsledande företag inom mobiltelefoni, IT, Life Science och Cleantech utvecklats. De företag som hyr lediga lokaler på Ideon har verksamhet med forskning eller service till forskande företag.

Moderna lediga kontor i Lund finns i första hand längs E22 mellan området från Södra Lund vid TetraPak till norra vid Sony. Flera företag har lediga lokaler att hyra i varierande skick och prisklass. Fördelen med att etablera kontor längs E22 är att tillgängligheten är mycket god och möjlighet till parkering brukar vara god. Lund har ett centralt läge med flera stora kommuner på avstånd så att pendling kan fungera, så som närhet till Malmö, Lomma, Bjärred, Eslöv men även Helsingborg och flera orter runt Lund. Lund med dess unika kombination av personer med hög kompetens och dess läge gör att företag har goda möjligheter att etablera sig i lediga lokaler.

Kontakta Relier för lediga lokaler eller fastigheter i Lund

Kontakta Relier som har kännedom om vad flertalet fastighetsägare har för lediga lokaler samt gör kostnadsfria lokalsökningar för lokalsökande företag. Vi kan hjälpa er att hitta den lediga lokalen som kan passa Er bäst, vi hittar Er nya butik, kontor, lager, logistik eller industri eller vad ni söker, oavsett storlek eller prisnivå. Utöver att förmedla lediga lokaler arbetar vi med förmedling av fastigheter, fastigheter till salu. Vi på Relier har kontakt med fastighetsbolag i Lund som har lediga lokaler allt med olika lägen, prisnivåer och funktioner. Fråga oss då ni söker lediga lokaler i Lund.